Exercise training in prostate cancer patients on androgen deprivation therapy

Op 11 januari 2024 verdedigde Lisanne Houben haar proefschrift aan de Universiteit Maastricht. In haar promotieonderzoek is gekeken naar de
effecten van krachttraining bij prostaatkankerpatiënten die behandeld worden met androgeen deprivatie therapie. Momenteel is Lisanne revalidatiearts in
opleiding binnen de Sint Maartenskliniek.